Sammanfattning om Seniorvillor

 

Resumé

År 2009 lanserades det senioranpassade boendekonceptet ”Seniorvillor.se”.
Målgruppen är Seniorer 50+ vars nuvarande och framtida behov av ett lämpligt boende utgör underlag.

Resultat: Hittills har över 160 Seniorvillor uppförts i grupper i blLidköping (10), Falköping (18),Mariestad (10), Gnesta 14, Vara 12, Enköping 10, Örebro 18, Norrtälje 10, Nyköping m.fl.

Nu pågår projektering och upphandling för > 300 Seniorvillor i bl.a Norrtälje, Kungsör, Örebro, Enköpint, Mareistad etapp 2 m.fl.
Köparna har samfällt förklarat att deras förväntningar har infriats och att de genom denna form av boende upplever ett tryggare och bekvämare boende med socialt intressanta mervärden genom grannsamverkan m m.

Behovet

Det finns mer än 1.8 milj. pensionärer och de blir allt fler...
Genom Seniorvillor kan dessa erbjudas ett marknära, trivsamt och praktiskt senioranpassat boende till rimliga kostnader.

Boendekostnader från totalt ca 4500 kr/mån inkl driftskostnader

Den totala boendekostnaden är endast mellan ca 3 500 kr - 4500 kr/månad för 90 m2
boendeyta, inglasat uterum, garage och förråd.
Tomtkostnader, ränta och egen kontantinsats gör att boendekostnaden varierar.

Driftskostnader endast ca 1 700 kr/mån

Energianpassad byggteknik och planlösning medför att den totala driftskostnaden blir låg som ca 20 200 kr/Seniorvilla/lgh och år.
Ovanstående driftskostnader är baserade medelvärden från uppförda Seniorvillor!

Marknadsföring

Genom hemsidan www.seniorvillor.se och genom annonsering i pensionärstidningar som Veteranen och PRO pensionären, informeras marknaden om Seniorvillor.
Marknadsföring sker även i samverkan med lokal fastighetsmäklare och totalentreprenör.
Intresserade köpare kan anmäla sig genom ”Intresseanmälan” hemsidan.
Idag finns fler än 2950 st inkomna intresseanmälningar.
Antal unika besökare till hemsidan är mellan 25 - 175 personer/dygn.
Seniorvillor finns Google där vi är bland de 10 mest sökta Startsidan när sökordet ”Seniorboende” eller liknande sökord används.

Samverkan med totalentreprenörer

Ett konstruktivt samarbete med utvalda husbyggnadsföretag är viktigt. Underlag för samverkan är av Seniorvillor angivna förutsättningar med planlösning, rumsbeskrivning och allmänna seniorinriktade behov och önskemål.

Samverkan med Arkitekt

Seniorvillor samverkar med Arkitekt SAR MSA Lisa Sundling, som aktivt har deltagit sedan starten år 2009.

Samverkan med kommuner

Antal pensionärer är nu ca 1,9 milj och ökar kraftigt.
Kommuner har ett stort uppdämt behov av att medverka till att pensionärer/seniorer kan få tillgång till en mer senioranpassad egen bostad.
En kommun räknar med att en plats i vård- och omsorgsboende kostar ca 550 000 kr/år. Skillnaden mellan ett år med hemtjänst och ett år i vård- och omsorgsboende är ca 450 000 kr/år. Om då tio personer bor ett år längre i eget boende med enbart hemtjänst så gör kommunen en besparing på 4,5 milj kr/år.

Slutsatsen blir att en samverkan mellan kommuner och Seniorvillor ger flera intressanta mervärden för kommunerna.

Jan Hemberg