Varberg Träslövsläge

Varbergs Kommun är i grunden positiva till att seniorvillor byggs i Varbergs kommun.

Kommunen hanterar nu erforderlig utredning och planering för logistiken m a o trafikfrågor

Över 220 st Seniorer har anmält intresse för förvärv av dessa Seniorvillor på angivna tomter i Träslövsläge.

Seniorvillor avses uppföras mycket energisnåla med solpaneler m.m.

Många av intresserade köpare bor i närområdet.

I samråd med berörda parter avvaktas nu kommunens handlingsplan för denna exploatering.

De intresserade personer som ej önskar avvakta ärendets vidare handläggning uppmanas att meddela detta till Seniorvillor.

Bildgalleri


Tryck för större versioner.

Husritningar


Tryck för större versioner.

Områdesplanering


Tryck för större versioner.